IG FB
Inici / COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

C O L · L A B O R A C I Ó
D E
L A
D I P U T A C I Ó
D E
C A S T E L L Ó

La Diputació de Castelló ens ha concedit a la comparsa Tot dins d’un Got una subvenció per a la despesa de l’actuació d’arts escèniques realitzada a la rua que va tindre lloc els dies 11 i 12 de febrer, a través de la subvenció a associacions culturals de la província de Castelló per a la realització de programes culturals durant l’exercici 2023.

Desde Tot Dins d’un Got volem agrair a la Diputació de Castelló aquesta col•laboració.

Més noticies